Jeg er kunstfotograf bosatt på Askøy, stort sett teknisk opplært på workshops o.l. i amatørfotomiljøet i Bergen. Etterhvert har jeg utviklet mitt eget bildespråk og tar bilder over et stort spekter av emner fra landskap/bylandskap til undervannsstudier av menneskets kropp og bevegelser i vann. Jeg har hatt flere separatutstillinger av de forskjellige prosjektene i Bergensområdet og har også deltatt på endel kollektivutstillinger sammen med kunstnere i forskjellige sjangre innen kunsten. Siden jeg driver med fotografi ved siden av full jobb foretrekker jeg å jobbe med prosjekter fra ideunnfangelse til det ferdige utstillingsprosjektet henger på galleriveggen. De siste årene har hovedbeskjeftigelsen innen fotografi vært prosjektet "I stillhet" som er et paraplybegrep for flere motivområder. Det inkluderer landskaper i sort/hvitt, forlatte fabrikkbygninger med og uten en enslig figur, undervannsportretter- og scener, og for det meste nattlige bylandskaper. Ofte her også med en enslig figur som illustrerer min vandring på leit etter stillhet, noe som kjennetegner min måte å fotografere på. Listen over motivområder kommer nok til å vokse da jeg anser "I stillhet" for å være et livslangt prosjekt.

English: I am  an art photographer that work project based on a wide variety of topics ranging from nature and landscapes/cityscapes to underwater studies of human form and figure. I have had several solo exhibitions of my different projects in the Bergen area in Norway and have also participated in collective shows with other artists of all genres within the art world. Since my photography is a part time bussiness only I prefer to work on projects seeing them through from original idea until the finished project on a gallery wall. During the last years my main occupation has been the "In silence"- project that is a kind of umbrella name for the whole body of work by that name. It incorporates landscapes in black and white, derilict factory buildings with or without a single figure, underwater portraits- and scenes, and mostly nocturnal cityscapes. The list of topics may grow as I consider the " In silence" project a lifelong undertaking.

Askøy september 2016

A newspaper article from Bergens Tidende about the collective exhibit " Camouflage" at Gallery 3,14 in Bergen in July 2016. This was a  show where several artists who also are veterans from wars and conflicts abroad joined together to show the reality of service abroad and the possible consequences in an artistic context. As a war veteran myself I was very proud to take part in this show.

Newspaper article about my second solo-exhibit "Aquatic" at Gallery Gathe in Bergen.

Newspaper article about the collective exhibition "8 artists" where 8 artists from Askøy was shown in Gallery Askøy to illustrate the diversity in expressions among artists on the island of Askøy.

Newspaper article about my third solo-exhibit "Landscapes" in Gallery Askøy.

Article from Bergens Tidende about my first solo - exhibit "The lonely hour" february 2008.

Article from Askøyværingen about my first solo - exhibit "The lonely hour" february 2008.

Using Format